''Rodzina na sportowo II" Zapraszamy

Uczniowski Klub Sportowy „Dęby Osielsko” zaprasza mieszkańców Osielska na rozgrywki turniejowe tenisa ziemnego, organizowanego w ramach działania „Rodzina na sportowo II”, o tytuł pierwszej rakiety Osielska.
W rozgrywkach, które odbędą się w dniach 14-15 września 2013 r. w godz. 11.00 do 19.00, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy naszej gminy uprawiający tenis amatorsko. Udział w turnieju jest nieodpłatny. Zgłoszenia można dokonywać pod numerem telefonu 668-317-440.

projekt i realizacja: MPMedia